سولوویت| ویکی پدیا فارسی

آمپول سولوویت ( Soluvit N )  

آمپول کمیاب سولوويت ( Soluvit N ) و آمپول نایاب آدامل ( Addamel N ) ، ( آمپول های مکمل تغذیه ای و تقویتی ، شامل مواد معدنی ضروری برای بدن ) موجود می باشد
مربوط به همه بیماران بخصوص نیاز به مکمل غذائی و املاح معدنی و تحت عمل جراحی ، بیماران سکته مغزی ، سوختگی و مسمومیت های شدید و افراد در سنین بالا و غیره
قرص و شربت نایاب زادیتن ( Zaditen ) موجود می باشد ، داروی ضد آسم ، ضد خارش ، ضد آلرژی و داروی ضد حساسیت
آمپول و قرص دگزامتازون ( Dexamethasone ) به تعداد محدود موجود می

ادامه مطلب  

آمپول آدامل ( Addamel N )  

آمپول کمیاب آدامل ( Addamel N ) و آمپول نایاب سولوويت ( Soluvit N ) ، ( آمپول های مکمل تغذیه ای و تقویتی ، شامل مواد معدنی ضروری برای بدن ) موجود می باشد
مربوط به همه بیماران بخصوص نیاز به مکمل غذائی و املاح معدنی و تحت عمل جراحی ، بیماران سکته مغزی ، سوختگی و مسمومیت های شدید و افراد در سنین بالا و غیره
آمپول و قرص دگزامتازون ( Dexamethasone ) به تعداد محدود موجود می باشد
قرص و شربت نایاب زادیتن ( Zaditen ) موجود می باشد ، داروی ضد آسم ، ضد خارش ، ضد آلرژی و داروی ضد حس

ادامه مطلب  

آمپول هرسپتین ( Herceptin )  

آمپول نایاب هرسپتین ( Herceptin ) در دو نوع 150 mg و mg 440 ، به تعداد بسیار محدود موجود می باشد
مربوط به بیماریهای سرطان سینه و سرطان پستان و بیماران شیمی درمانی و غیره
 آمپول کمیاب سربرولایزین ( CEREBROLYSIN ) به تعداد محدود موجود است ( در سه نوع 1 میلی لیتر و 5 میلی لیتر و 10 میلی لیتر )
مربوط به سکته مغزی ، جراحی مغز ، زوال عقلی ، آلزایمر ، اعصاب و غیره
آمپول ادتا ( EDTA ) یا آمپول کلسیم و سدیم ( آمپول پادزهر ) به تعداد بسیار محدود موجود می باشد
آمپول نایاب دیمرکاپرو

ادامه مطلب  

آمپول سربرولایزین ( CEREBROLYSIN )  

 آمپول کمیاب سربرولایزین ( Cerebrolysin ) به تعداد محدود موجود است ( در سه نوع 1 میلی لیتر و 5 میلی لیتر و 10 میلی لیتر ) ، مربوط به سکته مغزی ، جراحی مغز ، زوال عقلی ، آلزایمر ، اعصاب ، روان و غیره
آمپول 1 میلی لیتر بیشتر برای نوزادان ، کودکان و بچه های خردسال و آمپول 5 میلی لیتر و 10 میلی لیتر بیشتر برای بزرگسالان و افراد در سنین بالا
آمپول کمیاب آدامل ( Addamel N ) و آمپول نایاب سولوويت ( Soluvit N ) ، آمپول های مکمل تغذیه ای و تقویتی و شامل مواد معدنی ضروری برای بدن

ادامه مطلب  

آمپول پرولوتون ( Proluton Depot )  

آمپول نایاب پرولوتون 500 ( Proluton Depot ) آمپول موثر در باروری به تعداد بسیار محدود موجود می باشد
مربوط به جلوگیری از سقط جنین و ناباروری ، زایمان زودرس و مهار رشد سلول های سرطانی
 آمپول کمیاب سربرولایزین ( CEREBROLYSIN ) به تعداد محدود موجود است ( در سه نوع 1 میلی لیتر و 5 میلی لیتر و 10 میلی لیتر )
مربوط به سکته مغزی ، جراحی مغز ، زوال عقلی ، آلزایمر ، اعصاب و غیره
آمپول ادتا ( EDTA ) یا آمپول کلسیم و سدیم ( آمپول پادزهر ) به تعداد بسیار محدود موجود می باشد
آمپول ن

ادامه مطلب  

آمپول دیمرکاپرول ( B . A . L ) بال  

آمپول نایاب دیمرکاپرول یا بال ( B . A . L ) ، آمپول پادزهر به تعداد بسیار محدود موجود می باشد
آمپول ادتا ( EDTA ) یا آمپول کلسیم و سدیم ( آمپول پادزهر ) به تعداد بسیار محدود موجود می باشد
مربوط به مسمومیت بخصوص با سرب ، طلا ، جیوه و فلزات سنگین ...
قرص و شربت نایاب زادیتن ( Zaditen ) موجود می باشد ، داروی ضد آسم ، ضد خارش ، ضد آلرژی و داروی ضد حساسیت
آمپول کمیاب آدامل ( Addamel N ) و آمپول نایاب سولوويت ( Soluvit N ) ، آمپول های مکمل تغذیه ای و تقویتی ( بخصوص برای همه بیمار

ادامه مطلب  

آمپول ادتا ( EDTA )  

آمپول ادتا ( EDTA ) یا آمپول کلسیم و سدیم ( آمپول پادزهر ) به تعداد بسیار محدود موجود می باشد
آمپول نایاب دیمرکاپرول یا بال ( B . A . L ) ، آمپول پادزهر به تعداد بسیار محدود موجود می باشد
مربوط به مسمومیت بخصوص با سرب ، طلا ، جیوه و فلزات سنگین ...
آمپول کمیاب آدامل ( Addamel N ) و آمپول نایاب سولوويت ( Soluvit N ) ، آمپول های مکمل تغذیه ای و تقویتی ( بخصوص برای همه بیماران و مسمومیت و افراد در سنین بالا ) موجود می باشد
قرص و شربت نایاب زادیتن ( Zaditen ) موجود می باشد ، دا

ادامه مطلب  

قرص زادیتن ( Zaditen )  

قرص و شربت نایاب زادیتن ( Zaditen ) موجود می باشد ، داروی ضد آسم ، ضد خارش ، ضد آلرژی و داروی ضد حساسیت
آمپول کمیاب سربرولایزین ( Cerebrolysin ) به تعداد محدود موجود است ( در سه نوع 1 میلی لیتر و 5 میلی لیتر و 10 میلی لیتر )
مربوط به سکته مغزی ، جراحی مغز ، زوال عقلی ، آلزایمر ، اعصاب و روان و غیره
آمپول کمیاب آدامل ( Addamel N ) و آمپول نایاب سولوويت ( Soluvit N ) ، آمپول های مکمل تغذیه ای و تقویتی ( بخصوص برای همه بیماران و دارای حساسیت و افراد در سنین بالا ) موجود می باشد


ادامه مطلب  

شربت زادیتن ( Zaditen )  

قرص و شربت نایاب زادیتن ( Zaditen ) موجود می باشد ، داروی ضد آسم ، ضد خارش ، ضد آلرژی و داروی ضد حساسیت
آمپول کمیاب سربرولایزین ( Cerebrolysin ) به تعداد محدود موجود است ( در سه نوع 1 میلی لیتر و 5 میلی لیتر و 10 میلی لیتر )
مربوط به سکته مغزی ، جراحی مغز ، زوال عقلی ، آلزایمر ، اعصاب و روان و غیره
آمپول کمیاب آدامل ( Addamel N ) و آمپول نایاب سولوويت ( Soluvit N ) ، آمپول های مکمل تغذیه ای و تقویتی ( بخصوص برای همه بیماران و دارای حساسیت و افراد در سنین بالا ) موجود می باشد


ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1